Rehabilitering och habilitering

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Kommunens sjukgymnaster och arbetsterapeuter kan hjälpa dig bibehålla eller återfå olika funktioner. Detta sker med hjälp av träning och behandling.

Ansvaret för rehabilitering och habilitering är en del av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar. 

Vad är rehabilitering?

Rehabilitering är insatser som ska bidra till att en person med en förvärvad funktionsnedsättning och som skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Var sker rehabilitering?

Rehabilitering sker i ditt hem eller på någon av kommunens dagverksamheter.

Vad är habilitering?

Habilitering är insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller en tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utvecklar och bibehåller bästa funktionsförmåga och som skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Var sker habilitering?

Habilitering sker i ditt hem eller på någon av kommunens dagverksamheter.

Vad kostar rehabilitering och habilitering?

Har du rehabilitering eller habilitering så betalar du en timkostnad för detta. Kostnaden ingår i maxtaxesystemet.