Ansökan och anmälan om missbruk

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Vill du ansöka om bistånd med anledning av missbruk? Är du orolig för din egen del eller för någon i din närhet som har problem med missbruk av alkohol och/eller narkotika?

Vid frågor kontakta socialförvaltningen, se kontaktinformation ovan.

Du kan vara anonym. Det finns dock en anmälningsskyldighet, då det kommer till socialförvaltningens kännedom att barn kan fara illa.