Kamin och eldstäder

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Sotare

Vid installation eller ändring av eldstad/braskamin och/eller rökkanal krävs alltid en anmälan. Detta gäller för alla typer av byggnader.

Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren redan i planeringsskedet om vilka regler som gäller för din byggnad. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även krävas bygglov.

Ansök digitalt via E-tjänst

Du gör din anmälan digitalt. Fördelen med att använda vår e-tjänst är att du får tillgång till enkla steg- för steganvisningar och kan följa handläggningen av ditt ärende.

Obligatoriska ritningar och handlingar

Följande handlingar krävs vid anmälan av eldstad och rökkanal:

  • Planritning som tydligt visar eldstadens placering i byggnaden.
  • Fasadritning som tydligt visar var rökkanalen går genom bjälklag/yttertak samt skorstenens höjd över taknock och taktäckning. Ange måtten på ritningen.
  • Kontrollplan som innehåller de punkter som ska kontrolleras för att garantera åtgärdens kvalitet.
  • Prestandadeklaration på eldstad som visar verkningsgrad och utsläpp av kolmonoxid (CO). Enligt de tillåtna värdena för rumsvärmare, Boverkets byggregler tabell 6:7412.

Följande handlingar krävs vid anmälan av eldstad i befintlig rökkanal.

  • Kontrollplan som innehåller de punkter som ska kontrolleras för att garantera åtgärdens kvalitet.
  • Prestandadeklaration som visar verkningsgrad och utsläpp av kolmonoxid (CO). Enligt de tillåtna värdena för rumsvärmare, Boverkets byggregler tabell 6:7412.

Viktigt med korrekta ritningar

För att handläggningen av din anmälan ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början. Ritningar ska innehålla ritningsnummer, datum och fastighetsbeteckning. 

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, gärna i PDF-format, fotografera inte ritningarna. 

När får jag påbörja installationen?

Innan arbetet får påbörjas är det viktigt att du har fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Om installation påbörjas innan startbesked har lämnats kommer byggnadsnämnden att döma ut en sanktionsavgift.

När får jag börja elda?

Innan du får börja elda ska anläggningen besiktigas/täthetsprovas av skorstensfejarmästaren.

När godkänd besiktning är utförd kan ni börja elda. För att ärendet ska kunna bli klart och avslutat så behöver du ett slutbesked.

För att få slutbesked ska du skicka in följande handlingar:

  • Ifylld och underskriven kontrollplan.
  • Godkänt besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästaren.
  • Relationsritning vid väsentlig ändring. En relationsritning visar hur det blev.