Avslag för klättervägg på den nya skolan - annan placering för friidrottshall utreds

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

5 december 2017

Den 5 december fattade kommunstyrelsens beslut om att avslå förslaget om att bygga en klättervägg vid kommunens planerade F-6-skola. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga en friidrottshall i anslutning till sporthallen.

I arbetet med att ta fram ett funktionsprogram för kommunens nya idrottshall har kultur- och fritidsnämnden framfört önskemål om att det ska uppföras fyra löparbanor på 60 meter, en längdhoppsgrop, ett kastområde och en klättervägg på 40 kvadratmeter i anslutning till den nya hallen. Det har tidigare lämnats in medborgarförslag om både en ny friidrottsanläggning och en klättervägg och Tibro AIK:s friidrottssektion har i tio års tid försökt få till stånd en ny friidrottsarena i kommunen.

Utredning om friidrottshall på annan plats utreds

Den 18 oktober beslutade kommunstyrelsen enhälligt att föreslå att kommunfullmäktige ska fatta beslut om att bevilja sex miljoner kronor i tilläggsanslag i investeringsbudgeten för den nya skolan för att de föreslagna satsningarna på en friidrottsanläggning och en klättervägg skulle kunna komma till stånd. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober beslutades dock ärendet skulle utgå eftersom det tillkommit uppgifter som krävde fortsatt utredning. Av de nya uppgifterna framgick att ytan för friidrott skulle behöva göras dubbelt så stor för att klara kravspecifikation och säkerhetsavstånd. Vidare framgick det att det inte skulle gå att placera den nya friidrottshallen på ett kostnadseffektivt sätt utan att det skulle få stora konsekvenser på utformningen av den nya skolan. 

Som en följd av de nya uppgifterna har en kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny friidrottshall i anslutning till sporthallen.

 

Förslaget om klättervägg avslogs

Vid kommunstyrelsemötet den 5 december valde kommunstyrelsen att avslå förslaget om en klättervägg vid den nya skolan.