Tillgänglighetsrådet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunens nämnder och organisationer för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsrådet hör till kommunstyrelsen och ska verka kommunövergripande. Rådet ska sammanträda tre gånger per år. Rådets ordförande kan kalla till extra sammanträde vid behov.

Syftet med tillgänglighetsrådet är:

  • att ha en rådgivande funktion rörande kommunens tillgänglighetsfrågor.
  • att fungera som idégivare och kompetenskälla gällande tillgänglighet och funktionshinder i ett tidigt skede i beredningsprocessen.
  • att vara ett forum för kunskapsspridning inom sitt område.

Sammanträden

Tillgänglighetsrådet sammanträder tre gånger per år. Om det är nödvändigt på grund av någon angelägen fråga, kan rådet sammanträda ytterligare gånger.