Kvalitet och utveckling

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Socialförvaltningen i Tibro drivs av en stark vilja att utveckla och vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet!

Vi vill ge dig förutsättningar att leva ett självständigt, meningsfullt och aktivt liv. Grunden för en kvalitetsutveckling handlar i första hand om att utgå från den enskildes behov och just därför sätter vi DIG i centrum.

Enligt Socialtjänstlagen ska insatser inom socialförvaltningen

  • vara av god kvalitet
  • personalen ska ha lämplig utbildning och erfarenhet
  • kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras

Kvalitetsutveckling

Kvalitetsutveckling kan ske med hjälp av socialförvaltningens arbete med beröm och klagomål, fel och brister samt rapport och utredning av missförhållanden (Lex Sarah) och anmälan och utredning av skada eller sjukdom i samband med undersökning, vård eller behandling (Lex Maria).

Synpunkter

Om du har synpunkter på vår verksamhet kan du lämna dessa till oss så vi får möjlighet att förbättra verksamheten. Klicka på "Säg vad du tycker om socialförvaltningen" här nedan.

  • Sekretess

    Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

  • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

    Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.