Utredning om Inredias framtid

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Inredia under möbeldagarna 2015.

1 februari 2024

Kommun och politik, Näringsliv, arbete och etablering, Kommunnyheter, Tillväxt och utveckling

Just nu genomförs en utredning om vad Inredia ska användas till i framtiden. I väntan på beslut om ny inriktning stängs huset tillsvidare för alla besökare från och med den 1 februari 2024.

Huset Inredia ägs av Tibro kommun. I huset finns en restaurang som varit uthyrd till externa restauratörer genom åren. Här finns även lokaler för möten och konferenser.

Nu har Tibros politiker gett kommunchefen i uppdrag att genomföra en utredning gällande Inredias framtid. När kommunen öppnade Inredia 2012 fanns en idé och vision med huset och dess verksamhet. Åren har gått och utveckling har skett varför det är naturligt att en genomlysning nu sker. Hur och till vad kan Inredia användas i framtiden?

Det innebär att Inredia nu stängs för besökare och extern verksamhet tills dess att utredningen är klar och beslut har fattats i ärendet.

Har du tankar och funderingar kan du kontakta Tillväxt Tibro via mejl tillvaxt@tibro.se.