Start för montering av Baggeboskolans tak och innerväggar

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

7 maj 2019

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Baggeboskolan

I maj 2019 startade arbetet med att montera taket, innerväggarna och de utvändiga metallpartierna för de stora glaspartierna i skolans fasad. Takmonteringen slutfördes under maj månad.

Monteringen av icke-bärande ytterväggar, så kallade utfackningsväggar, startade i mars. Väggarna, som levererades med inmonterade fönster, kommer att kläs med ett ytskikt av tegel.

Monteringen av taket är nästa moment i byggprocessen. Det kommer i färdiga element på lastbilar, som lyfts på plats med kran för att monteras mot stommens stålbalkar. Elementen består av en bärande stålbalja, träreglar, plywoodskivor och isolering. Ovanpå dessa läggs en takduk som fungerar som ytskikt. Takmontaget sköts av åtta personer från företaget Lett-tak. Totalt är det över 270 element och över 5 000 kvadratmeter tak som ska på plats. Monteringen av taket tar 2,5 vecka. 

I maj startar även arbetet med innerväggar. Här är flera entreprenörer inblandade eftersom installationer av elkablar och rör för vatten och avlopp sker parallellt med uppsättningen av innerväggarna.