Fastighetsskötsel

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Fastighetsskötare

En fastighetsskötare ansvarar för fastighetens dagliga skötsel och underhåll. Ambitionen är att detta ska genomföras snabbt med god serviceanda och på ett kostnadseffektivt sätt.

Fastighetsskötarorganisationens huvudsakliga uppdrag är att stödja verksamheterna med service och fastighetsunderhåll på Tibro kommuns fastigheter. Serviceenheten består av 13 personer.

Detta gör fastighetsskötarna/idrottsplatsvaktmästarna bl.a:

  • tillhandahåller verksamhetsservice till de verksamheter som förekommer i kommunal regi.
  • utför vissa installations- och byggnadstekniska arbeten.
  • utför service/reparationsarbeten av den tekniska utrustning som används av de kommunala verksamhetera.
  • ansvarar för viss yttre skötsel som renhållning, snöröjning och sandning