Näringslivs- och ortsutveckling

Telefon
0504-184 00

E-post
tillvaxt@tibro.se

Besöksadress
Inredia, Brovägen 26

Öppettider
Mån-fre 08.00-16.00

Postadress
Brovägen 26, 543 35 Tibro

Kontakter

I Tibro arbetar kommunen och företagen medvetet tillsammans för att utveckla orten och dess näringsliv. En viktig del av utvecklingsarbetet sker inom ramen för olika företagsnätverk med kommunen som spindel i nätet.

Utvecklingsarbetet i Tibro bedrivs utifrån de målbilder, som satts upp i Vision Tibro som antogs 2005, de näringslivs- och boendestrategier som fastställdes 2006 och kommunens näringslivspolitiska program.

Utveckling i nätverk

I Tibro finns i olika nätverk som träffas kontinuerligt. Syftet med träffarna är att stärka företagarna och därigenom utveckla Tibros näringsliv och Tibro som boende-, etablerings- och besöksort.

De näringslivsnätverk som finns i Tibro är:

  • Fastighetsägarnätverk jobbar bland annat med belysnings- och gestaltningsfrågor och bekostar städning av Tibro centrum Tibro Actionpark på helgerna under perioden april-september.
  • Nätverk för handel och besöksnäring, arrangerar flera återkommande arrangemang och har jobbat intensivt med ansökan till att bli Årets Stadskärna 2017.
  • Möbel- och inredningsföretagens nätverk arbetar bland annat med samverkansinsatser kring mässor och de årligen återkommande möbeldagarna.
  • Tibroföretagens nya nätverk består framförallt av de företag som inte tillverkar möbler och inredningslösningar eller finner en gemensam nämnare med några av de andra nätverken. Arrangerar föreläsningar och samverkar med kommunen kring en gemensama satsningar.
  • Landsbygdsnätverk består av företag inom de gröna näringarna inom företrädelsevis skogs- och jordbrukssektorn. 

I de olika nätverken lyfts aktuella frågor, här ges möjlighet att få information från lokala företag, branschorganisationer och om satsningar och projekt som pågår i kommunen. Här träffas tjänstemän, företagare, politiker och företrädare för branschorganisationer mfl får en relation och kan få en bättre förståelse för varandras förutsättningar.