Kommunala pensionärsrådet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser, nämnder och bolag.

Rådets syfte är:

  • Att förstärka inflytande i alla frågor som gäller pensionärer
  • Att medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
  • Att verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas, styrelsernas och bolagens verksamhetsplanering
  • Att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
  • Att utgöra arbetsgrupp för äldres hälsa inom folkhälsoområdet

Rådet består av representanter från pensionärsorganisationerna och politiker från socialnämnden samt kommunstyrelsen:

Ledamöter i det kommunala pensionärsrådet
Ordinarie: Ersättare:
Anna Camilla Andersson (S) ordförande
Socialnämnden
Maria Maric (KD)
Socialnämnden
Hanna Ward (C)
Socialnämnden
Urban Samuelsson (M)
Socialnämnden
Anna-Karin Johansson (C)
Kommunstyrelsen
Mikael Faleke (M)
Kommunstyrelsen
Ann-Katrin Björklund (PRO) Bengt Fernström (PRO)
Berit Eriksson (PRO) Margareta Borg (PRO)
Lena Nydén (PRO)  
Bengt Edman (SPF) Gunilla Eriksson (SPF)
Birgitta Torstensson (SPF) Helene Wahlström (SPF)
Maj Carlsson (SPF)  
Åke Mårdh (SKPF) Ann-Marie Johansson  (SKPF)

 

Sekreterare: Sandra Eggen

 

 Välkommen med dina synpunkter!

Pensionärsrådet ska medverka till att Tibros pensionärer får en bra tillvaro. Har du synpunkter och idéer om förbättringar är du välkommen att vända dig till ledamöterna i rådet. Kanske har du tankar om hemvården, ensamhetsproblem eller något annat som ryms inom begreppet äldrefrågor, hör gärna av dig. Dina synpunkter är mycket värdefulla för pensionärsrådets fortsatta arbete i kommunen.

Arbetsutskottet

Inför varje sammanträde i pensionärsrådet träffas arbetsutskottet för att förbereda ärenden och ta fram ett förslag till dagordning. Arbetsutskottet består av två ledamöter, sekreterare och ordförande.