Beräkning av försörjningsstöd för en månad

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Normen för försörjningsstöd (riksnormen) för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet plus summan av de gemensamma hushållskostnaderna.

För vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen utifrån personliga kostnader för ensamstående plus dennes andel av de gemensamma kostnaderna för hushållet.

Du som vill veta mer om beräkningar för försörjningsstöd kan läsa Socialstyrelsens information om ekonomiskt bistånd.