Olovligt byggande

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Plan- och byggavdelningen ansvarar för att kontrollera byggen som skett utan bygglov.

Svartbygge är ofta den folkliga benämningen för att bygga utan bygglov (olovligt byggande). Egentligen står benämningen för alla åtgärder som är bygglovspliktiga men som man gör utan bygglov.

Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan utförts utan startbesked har byggnadsnämnden rätt att ta ut en byggsanktionsavgift eller i en del fall kräva att bygget rivs.

Bygglovsavdelningen ansvarar för kontrollen över detta. Om du misstänker att något är olovligt byggt kontakta oss gärna så att vi kan göra en uppföljning. 

Skicka med följande uppgifter med blanketten nedan:

  • Adress och/eller fastighetsbeteckning för åtgärden
  • En situationsplan som beskriver var på tomten/fastigheten någonting görs
  • En beskrivning av åtgärden, och om den pågår eller inte
  • Gärna ett eller flera fotografier

Om du vill ha återkoppling på ärendet behöver vi även dina kontaktuppgifter. 

OBS! Om du vill vara anonym kan du lämna in din anmälan via ett osignerat brev på posten eller ringa till bygglovsavdelningen via Kontaktcenters växel, utan att uppge ditt namn. Om myndigheten har kännedom om vem som gjort anmälan måste denna uppgift lämnas ut om någon ställer en direkt fråga.