Adoption

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Close up of father holding his daughter hand

Om du vill adoptera ett barn måste socialnämnden ge ett medgivande till detta.

Internationella adoptioner

Om du vill adoptera ett barn från utlandet måste du ha ett medgivande från socialnämnden. Innan ett beslut om medgivande kan fattas görs en utredning och bedömning om det tilltänkta hemmet är lämpligt för att ta emot ett adoptivbarn. 

Den som önskar adoptera ett barn från utlandet måste även genomgå en föräldrautbildning innan ett medgivande kan ges. Det är kommunen som bestämmer vilken föräldrautbildning som ska genomföras.

Övriga adoptioner

Även adoption av svenska barn kan komma ifråga, om till exempel en kvinna eller man har barn från ett tidigare förhållande, är gift eller sambo med en ny partner och bor tillsammans med barnet. Partnern i det nya förhållandet kan då ansöka om att få adoptera barnet hos tingsrätten. Det förutsätter oftast att den biologiske föräldern ger sitt medgivande till detta.

Socialnämnden utreder och bedömer även i sådana fall om adoptionen är till barnets bästa. Detta sker genom att socialnämnden lämnar ett yttrande till tingsrätten, som fattar beslut om adoptionen.

Vänd dig till Familjerätten Norra Skaraborg för att få veta mer om adoption.
Klicka här för att komma till Familjerätten Norra Skaraborg.