Snö och halka

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Snöröjning

Under vinterhalvåret har Tibro kommun beredskap för att sköta snöröjning och halkbekämpning i Tibro kommuns tätorter, när det finns behov av detta.

Tibro kommun drar i gång med snöröjning när det har snöat mellan 5 och 7 cm. Det som plogas först är:

  • gång- och cykelvägar och rekommenderade skolvägar
  • gator, parkeringsplatser och busstationen i Tibro centrum
  • genomfartsgator och bussgator

Därefter plogas skolor och daghem, mindre gator och villagator i nämnd ordning. Målsättningen vid ett normalt snöfall är att snöröjningen ska vara klar inom 10 timmar.

I Tibro används vissa trottoarer i bostadsområdena för att lägga upp snön på.

Sandning

Sandningen startar när snön är röjd. Vi använder sand med en liten mängd salt
i för att inte sanden ska frysa. På gång- och cykelvägar och i centrum använder vi stenflis istället för sand.

Vårt mål är att sandningen ska vara klar dagen efter att snöfallet börjat.

På våren startar Tibro kommun sandupptagning i centrum och på genomfarterna i Tibro. Därefter genomförs städning på övriga gator i kommunen. Mer information om sandsopning kommer på hemsidan när det blir aktuellt.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för skottningen av din egen infart och området vid din brevlåda och ditt sopkärl.
Som fastighetsägare har du även ansvar för att skotta/sanda trottoaren utanför din tomt om inte snöröjaren av gatan har använt trottoaren som snöupplag.

  • Du får inte forsla ut snö från din egen tomt på gatan.
  • Det ska vara skottat och sandat vid brevlåda och fram till sopkärl så att post- och renhållningspersonal kan utföra sitt arbete.
  • Undvik att parkera bilen på gatan när det är risk för snö.

Gratis sand för privatpersoner finns att hämta på kommunens förråd på Ställverksgatan 3 och i Fagersanna på Mogatan mitt emot tennisbanan.