Murning, målning och montering av träribbor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

4 september 2019

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Baggeboskolan

Under september 2019 började Magnusson Måleri måla skolan invändigt. Samtidigt fortsatte murningen av tegelfasaden, liksom monteringen av innerväggar och VVS- och ventilationsutrustning. I september påbörjade NCC även monteringen av träribborna på sporthallens fasad.

Under september månad fortsatte monteringen av innerväggar. Det arbetades intensivt med väggarna runt skolans ljusgård, som är extra tjocka, för att det ska kunna pågå aktiviteter i ljusgården utan att det hörs in i hemvisterna. Normalt byggs innerväggar med en stålregel som väggstomme, men runt ljusgården används en trästomme för ökad stabilitet. Eftersom väggarna runt ljusgården är höga arbetar NCC-personalen med liftar när de arbetar med dessa väggar. När det är klart kommer stora delar av ljusgårdsväggarna vara täckta av spaltpanel.

Installationer i skolbyggnaden och sporthallen

Installationsarbetena har kommit igång på allvar, både i skolbyggnaden och i sporthallen. Radiator VVS och Assemblin El gör installationer inuti väggarna,  Assemblin El installerar brandlarm och Fyrkantens ventilation monterar kanalssystem.

Det arbetas även med el- och ventilationssystemen i sporthallen. Fläktaggregat är installerat, men kanalsystemet för ventilationen och luftdonen är ännu inte klara. Monteringen av spaltpanelen på sporthallens fasad är på gång.

Fasadmurningen fortsätter

Baggeboskolan håller på att få en fasad av ljust tegel. Fasadteglet muras inte direkt mot ytterväggarna. Bakom tegelstenarna finns en luftspalt för att förhindra problem med fukt och innanför luftspalten är det isolering. Tegelväggen hålls fast mot huset med hjälp av så kallade kramlor. Det är  tunna förankringar av stål, vars ena ände fästs i ytterväggen medan den andra muras in i tegelmuren. Ovanför fönster och dörrar monteras prefabricerade tegelbalkar som är tillverkade av armeringsstål som gjuts ihop med tegelstenarna. Tegelstenarna fogas samman med murbruk.

I nuläget är 1/3 av väggarna som ska förses med tegel klara. Fasadmurningen beräknas vara klar i slutet av oktober. 

Gräs på lekytorna och asfaltering av bussangöring

Skolgården och övriga ytor runt skolbyggnaden håller också på att ta form. De plana ytorna där det såddes gräs i våras är nu täckta av tätt, frodigt gräs och grundarbetet med bussangöringsytan är färdigt. Bussangöringen kommer att asfalteras under september månad. Under hösten kommer lekutrustning och hockeyrink att monteras och planteringar att anläggas.