Parkområden

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Stadsparken

Tibro kommun har parker och grönytor på en yta som är cirka 660 000 kvadratmeter.

De kommunala park- och grönytorna sköts av gata/parkavdelningen vid samhällsbyggnadsförvaltningen. Huvuddelen av gata/parkavdelningens arbete sker i centrum.

Gata/parkavdelningen sköter också det yttre markunderhållet vid kommunens skolor, förskolor, äldreboendet Bäckliden samt på kultur- och fritidsfastigheter.

Det finns en trädpolicy i Tibro

Träd behövs i stadsmiljöer. Bland annat för att de förbättrar klimatet och hjälper till att dämpa buller, binda stoft och ge oss syre. Därför är Tibro kommun försiktiga med att fälla träd på offentlig mark.
Läs mer om Tibro kommuns trädpolicy nedan under "Tjänster och information".

Till dig som är hundägare

Vi vädjar till dig som är hundägare att alltid plocka upp efter din hund.

För att få en renare miljö finns det över 90 hundlatriner på olika platser i Tibro tätort, 13 stycken i Fagersanna och 2 vid Rankås fritidsområde. De töms vanligtvis en gång per månad och förhoppningen är att du med denna service ska bli bättre på att plocka upp efter din hund.

Nu finns det även behållare med hundpåsar som hundägare gratis kan använda vid några av hundlatrinerna. De finns vid Rankås, vid Fagersanna återvinningsstation samt på åtta ställen i Tibro tätort.

Det finns två hundrastgårdar i Tibro tätort. En finns i centrala Tibro vid Vallgatan. Den andra ligger öster om Ishallen, vid Olstorpsgatans förlängning.

En karta med var hundlatrinerna, hundrastgårdarna och påsbehållarna finns i Tibro tätort, hittar du nedan.

Enligt de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Tibro §15 skall din hund vara kopplad på offentlig plats (§1) samt enligt §16 skall föroreningar efter hund alltid plockas upp på offentlig plats samt på de områden som anges i §3.