Tandvård

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Om du har svårt att själv sköta din munhälsa kan du ansöka om att få tandvårdsstöd.

Socialförvaltningens sjuksköterskor och myndighetshandläggare beviljar intyg och förlänger intyg för personer med insatser från kommunens verksamhet. 

Tandvårdssamordningen i Göteborg bedömer, beviljar intyg och förlänger intyg för personer som inte har insatser från kommunen.

En ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. 

Om du är berättigad till tandvårdsstöd erbjuds du munhälsobedömning och nödvändig tandvård.

Munhälsobedömning

Du får besök i ditt hem av en tandhygienist som:

  • gör en enklare kontroll av munhåla och tänder
  • ger dig råd och anvisningar om hur du bäst sköter dina tänder

Munhälsobedömningen, som är frivillig, sker en gång om året och är alltid gratis.

Nödvändig tandvård, ”Grönt kort”

När du har rätt till nödvändig tandvård får du ett intyg utfärdat som du alltid ska visa inför ett besök på valfri tandvårdsenhet (folktandvården eller en privat tandvårdsenhet).

Intyget innebär att avgiften för den nödvändiga tandvården är den samma som inom öppen hälso- och sjukvård. Dina totala avgifter för hälso- och sjukvård och tandvård, under ett år, räknas samman och Västra Götalandsregionens högkostnadsskydd gäller.

I nödvändig tandvård ingår:

  • Undersökning
  • Förebyggande åtgärder
  • Lagningar
  • Rotfyllningar
  • Tandutdragningar
  • Hel- eller delprotes

Om tandvårdsintyget har upphört att gälla eller försvunnit så ska du vända dig till den som utfärdade ditt intyg eller till någon av dem som har rätt att utfärda intyg, se kontakt ovan.