Taxa vid färdtjänstresor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Vid en färdtjänstresa betalar man kontant. Kontanttaxan är uppbyggd enligt principen att varje kommun är en zon. Resans pris avgörs av hur många kommuner som resan går i. Priser fr.o.m. 2017-01-08.

Nedanstående priser gäller från och med den 8 januari 2017 och framåt.

Taxor vid färdtjänstresor
Enkel resa inom ett avgränsat geografiskt områdeVuxen
05.00-24.00
NattVuxen
24.00-02.00
Ungdom*
05.00-24.00
NattUngdom*
24.00-02.00
En kommun 56 93 42 79
Två kommuner 99 135 74 111
Tre kommuner 141 178 106 142
Fyra kommuner 183 220 137 174
Fem kommuner 225 262 169 206
Sex kommuner 268 304 201 237
Sju kommuner
eller flera
282 319 211 248

 

* Ungdom är du från och med dagen du fyller 7 år intill dagen du fyller 20 år.