Taxa vid färdtjänstresor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Vid en färdtjänstresa betalar man kontant eller med betalkort. Taxan är uppbyggd enligt principen att varje kommun är en zon. Resans pris avgörs av hur många kommuner som resan går i. Taxan räknas upp varje år med Index, Taxi index för anropsstyrd trafik. Priserna nedan gäller från och med 2023-01-15.

 

Taxa vid färdtjänstresor
Enkel resa inom ett avgränsat geografiskt område Vuxen Ungdom*
En kommun 69 kr 52 kr
Två kommuner 120 kr 91 kr
Tre kommuner 172 kr 130 kr
Fyra kommuner 275 kr 206 kr
Fem kommuner 378 kr 284 kr
Sex kommuner 482 kr 361 kr
Sju kommuner 585 kr 439 kr
Åtta kommuner eller fler 688 kr 516 kr

* Ungdom är du fram till dagen du fyller 20 år.


För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalendermånad eller betalning enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa enligt tabellen ovan.

Egenavgift för en kalendermånad år 2023 är:

614 kr inom Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde tätort.
889 kr inom en kommun.
1434 kr inom två eller flera kommuner.