Taxa vid färdtjänstresor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Vid en färdtjänstresa betalar man kontant eller med betalkort. Taxan är uppbyggd enligt principen att varje kommun är en zon. Resans pris avgörs av hur många kommuner som resan går i. Taxan räknas upp varje år med Index, Taxi index för anropsstyrd trafik. Priserna nedan gäller från och med 2022-03-25.

 

Taxa vid färdtjänstresor
Enkel resa inom ett avgränsat geografiskt område Vuxen Ungdom*
En kommun 63 kr 47 kr
Två kommuner 111 kr 83 kr
Tre kommuner 158 kr 119 kr
Fyra kommuner 253 kr 190 kr
Fem kommuner 347 kr 261 kr
Sex kommuner 442 kr 332 kr
Sju kommuner 537 kr 403 kr
Åtta kommuner eller fler 632 kr 474 kr

* Ungdom är du fram till dagen du fyller 20 år.


För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalendermånad eller betalning enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa enligt tabellen ovan.

Egenavgift för en kalendermånad år 2022 är:
563 kr inom Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde tätort
816 kr inom en kommun
1316 kr inom två eller flera kommuner