Taxa vid färdtjänstresor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Vid en färdtjänstresa betalar man kontant eller med betalkort. Taxan är uppbyggd enligt principen att varje kommun är en zon. Resans pris avgörs av hur många kommuner som resan går i. Taxan räknas upp varje år med Index, Taxi index för anropsstyrd trafik. Priserna nedan gäller från och med 2024-01-14.

 

Taxa för färdtjänst
Enkel resa Vuxen Ungdom*
En kommun 73 kr 55 kr
Två kommuner 127 kr 96 kr
Tre kommuner 182 kr 137 kr
Fyra kommuner 291 kr 218 kr
Fem kommuner 400 kr 301 kr
Sex kommuner 509 kr 382 kr
Sju kommuner 618 kr 464 kr
Åtta kommuner eller fler 727 kr 545 kr

* Ungdom är man fram till dagen man fyller 20 år.

För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalendermånad eller betalning enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa enligt tabellen ovan.

Egenavgift för en kalendermånad år 2024 är:

  • 649 kr inom Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde tätort
  • 939 kr inom en kommun
  • 1515 kr inom två eller flera kommuner