Taxa vid färdtjänstresor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Vid en färdtjänstresa betalar man kontant eller med betalkort. Taxan är uppbyggd enligt principen att varje kommun är en zon. Resans pris avgörs av hur många kommuner som resan går i. Taxan räknas upp varje år med Index, Taxi index för anropsstyrd trafik. Priserna nedan gäller från och med 2021-02-01.

 

Taxa vid färdtjänstresor
Enkel resa inom ett avgränsat geografiskt område Vuxen Ungdom*
En kommun 60 kr 45 kr
Två kommuner 105 kr 79 kr
Tre kommuner 150 kr 113 kr
Fyra kommuner 240 kr 180 kr
Fem kommuner 330 kr 248 kr
Sex kommuner 420 kr 315 kr
Sju kommuner 510 kr 383 kr
Åtta kommuner 600 kr 450 kr
Nio kommuner 690 kr 518 kr
Tio kommuner 780 kr 585 kr
Elva kommuner 870 kr 653 kr
Tolv kommuner 960 kr 720 kr

* Ungdom är du fram till dagen du fyller 20 år.


För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalendermånad eller betalning enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa enligt tabellen ovan.

Egenavgift för en kalendermånad år 2021 är:
535 kr inom Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde tätort
775 kr inom en kommun
1250 kr inom två eller flera kommuner