Taxa vid färdtjänstresor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Vid en färdtjänstresa betalar man kontant eller med betalkort. Taxan är uppbyggd enligt principen att varje kommun är en zon. Resans pris avgörs av hur många kommuner som resan går i. Priserna nedan gäller från och med 2019-01-06.

När Västtrafik höjer sina priser höjs också priserna för färdtjänstresor.

Taxor vid färdtjänstresor
Enkel resa inom ett avgränsat geografiskt område Vuxen 05.00-02.00 Ungdom* 05.00-02.00
En kommun 60 45
Två kommuner 105 78
Tre kommuner 150 112
Fyra kommuner 194 146
Fem kommuner 239 179
Sex kommuner 284 213
Sju kommuner eller flera 299 224

* Ungdom är du från och med dagen du fyller 7 år intill dagen du fyller 20 år.