Vatten- och avloppstaxa

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

På den här sidan hittar du information om aktuella priser för vatten och avlopp, avläsning av el- och vattenmätare och information om anmälan vid flyttning. Kontaktuppgifter till VA-avdelningen finns ovan under "Kontakt".

Betalning av avgifter (ej återvinning)

Avläsning av el- och vattenmätare sker en gång per år, eller en gång per månad om du har fjärravläsning. Avgifterna för vatten, avlopp, renhållning (AÖS) och el (Tibro energi) samkörs och kommer på samma räkning. 

Anmäl flyttning

Det är viktigt att du anmäler in- eller avflyttning till Tibro Energi AB, telefon 44 04 40, senast en månad i förväg. Om du inte anmäler flyttning i tid riskerar du att få betala avgifter som tillhör någon annan förbrukare. Det underlättar om du vid inflyttning vet vem som bott i bostaden före dig och om du vid avflyttning vet vem som kommer att flytta in efter dig.

Anslutningsavgift för villabyggnation

Grundavgift: 72 000 kr + 40 kr/m2 tomtyta (inkl. moms).

Exempel: 1 000 m2 stor tomt = 112 000 kr (inkl. moms).

För mer information, se dokument "Taxa för Tibro kommuns allmänna vatten- och avloppshantering". Länk till dokumentet finns längre ner på sidan.  

Beräkning av rumsenheter

Kök eller kokvrå: 2 enheter
Badkar: 4 enheter
Wc: 4 enheter
Dusch: 2 enheter
Bostadsrum: 1 enhet
Endast ett bad och ett wc räknas per bostad
Dusch räknas ej om badkar finns i bostaden.

Vatten- och avloppstaxor 2023
HUSHÅLL Pris exklusive moms  
Vatten 100:- rumsenhet/år  
Avlopp 148:- rumsenhet/år  
Dagvatten 18:- rumsenhet/år  

Totalt

266:- rumsenhet/år

 

FRITIDSHUS Pris exklusive moms  
Vatten 1 400:- år  
Avlopp 1 400:- år  
INDUSTRI Rörlig taxa (m3-pris) Fast taxa
Vatten 8:20 1 150
Avlopp 11:90 1 150
Dagvatten 1:40  

Totalt

21:50 kr/m3

2 300 kr/år

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga VA-taxor.

Taxa för Tibro kommuns allmänna vatten- och avloppshantering

Sophämtning och återvinning 

För information om sophämtning, återvinning, enskilt avlopp eller latrin i Tibro kommun, kontakta Avfall & Återvinning Skaraborg. Se telefonnummer under "Kontakt" ovan.