Kan du öppna ditt hem eller dela med dig av din tid?

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

23 april 2024

Omsorg och stöd

Det finns barn och unga som inte kan bo hemma eller som behöver stöd. De är i behov av en annan vuxen utöver sina föräldrar – någon som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. Om du vill göra en insats finns det flera olika sätt att engagera sig.

Familjehem

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Barnet kan bo en kortare eller längre tid hos dig.

Jourhem

Som jourhem tar du med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd.

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Som särskilt förordnad vårdnadshavare för ett barn tar du över föräldrarnas ansvar men barnet bor inte alltid hos dig.

God man för ensamkommande barn

Som god man för ett ensamkommande barn har du samma ansvar som en förälder, men barnet bor inte hos dig.

Läs mer på mininsats.se eller kontakta socialförvaltningen om du vill veta mer eller anmäla ditt intresse.