Arbetsområden sommarjobb

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Kommunen är en stor arbetsplats med flera förvaltningar med många olika enheter men en stor variation av olika arbetsuppgifter. Här listas några av de områden som kommer att bli aktuella till sommaren.

Socialförvaltningen

Äldre- och handikappomsorgen

Här får du göra lättare omvårdnadsarbete t ex promenader, göra ärenden, hårvård, baka, spela spel, läsa högt, viss städning samt vara ett socialt stöd för de boende. Exempel på platser inom detta område är: Bäckliden, Allégården, Fredsgatan, Pegasus, Brittgården, Dagcenter eller Arbetsterapi.

Äldrecentrum

Detta är en mötesplats för pensionärer som fortfarande bor kvar hemma. Här anordnas aktiviteter som bingo, musikunderhållning, filmvisning och bakning m.m.

Barn & utbildningsförvaltningen

Barnomsorg/förskola

Här får du vara med barnen när de leker, följa med på utflykter, läsa sagor och spela spel m.m. Du får även hjälpa till vid måltider och när barnen ska klä på sig för att gå ut och leka. Viss städning av lokaler och materialvård förekommer. Barnen är i åldern 1-6 år.

Fritidshem

Här får du vara med barnen när de leker, följa med på utflykter, läsa sagor och spela spel m.m. Du får även hjälpa till vid måltider och när barnen ska klä på sig för att gå ut och leka. Viss städning av lokaler och material förekommer. Barnen är i åldern 7-10 år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Städ

Här får du hjälpa till vid bygg- och storstädning, flytta bänkar och bord och kanske köra skurmaskin.

Park/trädgård

Här får du hjälpa till med att sköta om kommunens park- och grönområden.

Fastighetsskötsel:

Här får du hjälpa till med att sköta om kommunens fastigheter. Det kan vara målning, rengöring, rensa ur förråd eller reparationer av material. Både inom- och utomhusarbete

Kultur- & fritidsförvaltningen

Simskola

Här kommer du att hjälpa till vid simundervisning, vara lekledare och ett stöd vid busshållplatsen och omklädningsrum för barn i åldern 7-14 år. Arbetsplats: Örlenbadet

Dagkollo 

får du vara med i en fritidsverksamhet på dagtid för barn i åldern 11-12 år. Friluftsliv, lekar och bad är den huvudsakliga sysslan.
Arbetsplats: Ransbrostugan och i Ransbergs skola.

Kommunbiblioteket

Här får du hjälpa till med utlåning/återlämning, bokuppsättning, bokvård, skyltning etc.

Sommarskola

Sommarskolan omfattar undervisning och fritidsaktiviteter. Att handleda yngre barn i sitt lärande, med inriktning på läs-, skriv- och språkutveckling samt logiskt och matematiskt. Du får även vara med och spela spel inne och ute, måla, snickra, finnas till hands och trösta, stöd i att lösa konflikter, vara en vuxen förebild både vad gäller uppförande, ordning och husliga sysslor.

Diverse föreningars sommaraktiviteter

Vilka föreningar och uppgifter som är aktuella presenteras i anslutning till att ansökan öppnar.