Tjänstereseförsäkring

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun har en tjänstereseförsäkring, som gäller kommunanställda, praktikanter, förtroendevalda och personer som utför uppdrag för kommunens räkning. Försäkringen gäller även elever vid resor och praktik som har anordnats eller godkänts av någon av kommunens skolor.

Tjänstereseförsäkringen gäller vid resor eller uppdrag som utförs för Tibro kommuns räkning i tjänsten. Uppdraget startar när den försäkrade lämnar sin bostad eller ordinarie arbetsplats och avslutas i och med återkomsten till någon av dessa platser. Om uppdraget avbryts innan återkomsten till bostaden eller den ordinarie arbetsplatsen gäller tjänstereseförsäkringen endast fram till detta avbrott. Vid tjänsteresa utanför Sverige gäller försäkringen även under semester under förutsättning att semesterdagarna inte innebär att restiden förlängs med mer än 14 dagar.

Tjänstereseförsäkringen gäller inte vid dagliga pendlingsresor mellan bostad och ordinarie arbetsplats.

Försäkrade personer

 • Anställda
 • Praktikanter
 • Förtroendevalda
 • Personer som utför uppdrag åt kommunen
 • Elever i kommunens grund- och gymnasieskolor vid skol- och/eller praktikresor i kommunens regi

Försäkringens omfattning

Försäkringen ersätter bland annat:

 • Läke-, tandvårds- och resekostnader i samband med sjukdom eller olycksfall
 • Rehabilitering och tekniska hjälpmedel
 • Invaliditets- och dödsfallsersättning
 • Reseavbrott
 • Kristerapi
 • Bagageskydd inklusive vid försening
 • Ansvarsförsäkring (privatansvar)
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Överfallsskydd och kidnappning
 • Självriskskydd
 • Merkostnader vid evakuering från krigs- eller högriskområde.
 • Merkostnader vid förlängd vistelse p.g.a. karantän eller naturkatastrof.