Styr- och projektgrupper

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

default

Skolprojektet har letts av en strategisk styrgrupp och en operativ projektledningsgrupp. En fokusgrupp bestående av de yrkesgrupper som ska arbeta i skolan har också varit knuten till projektet.

Styrgruppens uppgift var att sätta de övergripande ekonomiska ramarna för projektet samt att styra det i rätt riktning. 

Projektledningsgruppen jobbade operativt med olika vägval i projektet. Här togs beslut inom de fastställda ekonomiska ramarna.

Projektering

Det är NCC:s projekteringsledning som hållit i projekteringen tillsammans med byggledare och verksamhetskoordinator från Tibro kommun.

Projektering innebär att man har arbetat fram skolans planlösning, färg- och materialval, installationer och konstruktioner med mera på ritningar.  En fokusgrupp med representanter för olika yrkeskategorier i den nya skolan har deltagit aktivt i projekteringen.

Byggnation

Byggnationen av den nya skolan inleddes hösten 2018. Byggprocessen har letts av en platschef från NCC med stöd av byggledare från Tibro kommun.

Partneringsamarbete

För att få ut så mycket som möjligt i projektet har Tibro kommun valt att handla upp NCC i ett partneringsamarbete. Partnering innebär att beställaren och entreprenören bildar en gemensam organisation, där de arbetar tillsammans med projektets bästa i fokus.

Genom att jobba på det sättet har beställare och utförare skapat en gemensam bild av mål, uppdrag och utmaningar. Det har förts löpande diskussioner om vad som ska göras, hur det ska göras, vad olika delar får kosta och hur lång tid olika moment får ta.

Ett projekt där dialog, öppenhet och samarbete genomsyrar arbetskulturen brukar ge ett bra resultat. Innovationsgraden ökar, projektet blir mer effektivt och lönsamt för alla parter - och så blir det mycket roligare att arbeta tillsammans. Byggnationen av Baggeboskolan har varit ett lyckat partneringprojekt, som gett ett resultat som alla inblandade är stolta över.