Markarbetet igång för nya Baggeboskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

20 augusti 2018

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Baggeboskolan

Den 11 juni 2018 startade de förberedande markarbetena inför byggnationen av Baggeboskolan. Byggområdet är nu instängslat och arbetet med att schakta undan jord för husgrunden och kommande asfalt- och plattbelagda ytor har påbörjats. Byggnationen av skolan startar i höst.

Tibro kommun påbörjade arbetet med att dra ledningar för vatten, avlopp och i el till den blivande skolbyggnaden med omgivningar under sista veckan i maj i år. Under sommaren har det utförts markarbeten på skoltomten.

I höst startar byggnationen med att bottenplattan anläggs. Om arbetet går som planerat är det dags för stomresning vid årsskiftet.Byggprocessen leds av NCC:s platschef med stöd av byggledare från Tibro kommun.

Skolan beräknas stå klar under våren 2020 för att kunna ta emot de första eleverna höstterminen 2020.