Offentlighet och sekretess

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

I Sverige har vi en grundlagsskyddad rätt för alla svenska och utländska medborgare samt pressen att ta del av allmänna handlingar, som kommer till och skickas från kommunen. Denna rätt kallas för offentlighetsprincipen.

Syftet med offentlighetsprincipen är att ge allmänheten insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstepersoner arbetar. På det sättet ges du en möjlighet att påverka kommunens verksamhet.

Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga

Huvudregeln är att det mesta som kommer in och skickas från kommunen är offentligt och att du har rätt att ta del av detta. Denna rätt begränsas dock på två sätt. För det första har du bara rätt att ta del av handlingar som betecknas som allmänna handlingar. För det andra har kommunen i vissa fall möjlighet att sekretessbelägga handlingar. 

Ta del av allmänna handlingar

Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den förvaltning, som förvarar handlingen. Vet du inte vilken förvaltning som förvarar handlingen kan du vända dig till kommunledningskontoret, så hjälper vi dig vidare. Se kontaktuppgifter överst på den här sidan.

Du har rätt att ta del av handlingen på platsen där den förvaras och du har även rätt att få en kopia av handlingen. Kommunen är inte skyldig att skicka handlingar med e-post.

Läs mer om offentlighet och sekretess:

  • Allmän handling

    En allmän handling är en handling som har skickats till eller har upprättats av kommunen och som förvaras där. En begäran att få ta del av en allmän handling ska prövas skyndsamt. Du behöver inte tala om vem du är eller vad handlingen ska användas till för att få ta del av den, så länge som handlingen inte faller under någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.

  • Sekretess

    Sekretess är ett förbud att röja en uppgift. För att du ska kunna ta del av en allmän handling måste den i regel vara offentlig och inte omfattas av sekretess.