Kommunernas aktivitetsansvar

Telefon
0504-18000

E-post
kompetenscenter@tibro.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 17 543 50 Tibro

Kontakter

Kommunernas aktivitetssansvar (KAA) är ett stöd som riktar sig till ungdomar som är mellan 16-19 år och som inte läser på gymnasiet eller någon motsvarande utbildning. Aktivitetsansvaret innefattar även ungdomar som inte har fullgjort sina gymnasiestudier och därför inte fått en examen. Vi erbjuder ett flertal olika insatser!

Vilka kan få stöd från Aktivitetsansvaret?

 • Du som har avbrutit eller aldrig påbörjat studier på ett nationellt program inom gymnasieskolan.
 • Du som har läst klart gymnasiet, men inte fått en gymnasie- eller yrkesexamen utan istället fått ett studiebevis. 

Vad gör Aktivitetsansvaret?

 • En kartläggning över alla de ungdomar mellan 16-19 år som ingår i gruppen, och vad de gör.
 • Fortlöpande individuell dokumentation på samtliga individer i gruppen, i form av vad de gör och om andra myndigheter arbetar med olika aktiviteter. Vissa av uppgifterna rapporteras in två gånger per år till Skolverket via SCB. OBS! Vi rapporterar inte vilka myndigheter du är i kontakt med, inte heller varför du har kontakt med olika myndigheter, utan endast OM du är i kontakt med en annan myndighet.
 • Ansvarar för att kommunen erbjuder studie- och yrkesvägledning till samtliga i gruppen.
 • Ansvarar för att kommunen erbjuder aktiviteter för de som önskar det.

Vi som arbetar med kommunernas aktivitetsansvar fungerar som samordnare där vi kan lotsa dig vidare till olika aktiviteter och möjligheter.

Vi kan bland annat erbjuda följande aktiviteter:

 • Studie- och yrkesvägledning
 • Skriva CV + personligt brev
 • Studiebesök
 • Ungdomsjobb 3 månader
 • Praktik i mån av plats
 • Stöd vid egen ordnad praktikplats
 • Truckutbildning

Om du avbryter dina gymnasiestudier

Din skola är skyldig att informera oss som arbetar med kommunernas aktivitetsansvar i din hemkommun om du avbryter dina gymnasiestudier. Anledningen till det är att vi ska kunna kalla dig till en träff med oss för att se vilket stöd du behöver från oss. Om du är osäker på om din skola meddelat oss vill vi gärna komma i kontakt med dig.

Kontakta oss!

Maila aktivitetsansvarig Tibro kommun: Maria Zell

Tlf. 0504-18528