Kommunernas aktivitetsansvar för unga

Telefon
0504-18000

E-post
kompetenscenter@tibro.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 17 543 50 Tibro

Kontakter

Kommunernas aktivitetssansvar arbetar med de ungdomar som är 16-19 år och som inte läser på gymnasiet eller någon motsvarande utbildning. Vi arbetar även med ungdomar som inte fullgjort sina gymnasiestudier och då inte uppnått en examen.

Vilka kan få stöd från Aktivitetsansvaret?

 • Du som har avbrutit eller aldrig påbörjat studier på ett nationellt program inom gymnasieskolan.
 • Du som har läst klart gymnasiet, men inte fått en gymnasie- eller yrkesexamen utan istället fått ett studiebevis. 

Vad gör Aktivitetsansvaret?

 • En kartläggning över alla de ungdomar mellan 16-19 år som ingår i gruppen, och vad de gör.
 • Fortlöpande individuell dokumentation på samtliga individer i gruppen, i form av vad de gör och om andra myndigheter arbetar med olika aktiviteter. Vissa av uppgifterna rapporteras in två gånger per år till Skolverket via SCB. OBS! Vi rapporterar inte vilka myndigheter du är i kontakt med, inte heller varför du har kontakt med olika myndigheter, utan endast OM du är i kontakt med en annan myndighet.
 • Ansvarar för att kommunen erbjuder studie- och yrkesvägledning till samtliga i gruppen.
 • Ansvarar för att kommunen erbjuder aktiviteter för de som önskar det.

Vi som arbetar med kommunernas aktivitetsansvar fungerar som samordnare där vi kan lotsa dig vidare till olika aktiviteter och möjligheter.

Vi kan bland annat erbjuda följande aktiviteter:

 • Studie- och yrkesvägledning
 • Studiebesök (analoga/digitala)
 • Information om utbildningsväsendet
 • Var finns jobben?
 • Truckutbildning

Om du avbryter dina gymnasiestudier

Din skola är skyldig att informera oss som arbetar med kommunernas aktivitetsansvar i din hemkommun om du avbryter dina gymnasiestudier. Anledningen till det är att vi ska kunna kalla dig till en träff med oss för att se vilket stöd du behöver från oss. Om du är osäker på om din skola meddelat oss vill vi gärna komma i kontakt med dig.