Bottenplattan anläggs

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

30 oktober 2018

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Baggeboskolan

Anläggandet av bottenplattan påbörjades i månadsskiftet september-oktober 2018. Personalen inledde arbetet med att gjuta förstärkningar i form av grundsulor, d v s kanter i betong, och plintar, som ska fånga upp lasten från de pelare som kommer att finnas i huset.

Det fina höstvädret har påverkat produktionen positivt. Själva gjutningen av bottenplattan genomförs under de första veckorna i december. 

Ledningsdragningar pågår parallellt

Under tiden som arbetet med bottenplattan pågår läggs även ledningar för el, spillvatten och dagvatten under bottenplattan. Vidare förtillverkas armering till plintar, som ska gjutas på olika platser i grunden för att fånga upp lasten från de pelare som kommer att finnas i huset. 

Tillverkningsritningar och stomproduktion

Parallellt med det arbete som utförs på byggarbetsplatsen pågår även projektering av tillverkningsritningar på stommen, icke bärande ytterväggar samt tak. Samtliga dessa byggdelar förtillverkas på fabrik.

Stommen börjar tillverkas i november. Om arbetet går som planerat är det dags för stomresning vid årsskiftet.