Många passade på att få en glimt av Tibros nya F-6-skola i gallerian och på enduro-SM i maj

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

14 maj 2018

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Baggeboskolan

Den 9, 12 och 13 maj fanns det möjlighet för Tibrobor och andra intresserade att få en första glimt av Tibros nya F-6-skola Baggeboskolan. De första skisserna på skolan presenterades och de som ville kunde gå på rundvandring i skollokalerna med hjälp av VR-teknik.

Under våren togs det fram detaljritningar på den nya skolan. Den slutliga utformningen av skolan och skolområdet var inte fastställd i maj, men det fanns översiktliga skisser på skolbyggnaden och principskisser över skolområdet. Dessa skisser valde representanter för Tibro kommun och NCC att presentera i gallerian i samband med ICA-cruisingen den 9 maj och enduro-SM den 12-13 maj. 

Många ville se skolan

Det var många som passade på att få en glimt av den nya skolan i gallerian och både barn, ungdomar och vuxna tog tillfället i akt att gå på en virtuell rundvandring i skolan med hjälp av VR-glasögon.

VR-glasögon är en typ av glasögon med skärm som visar en digital miljö av den nya skolan. När man rör på huvudet reagerar olika sensorer på rörelserna och glasögonen speglar sedan dessa rörelser i den digitala miljön. På så vis var det möjligt att få en realistisk bild av skollokalerna redan innan byggarbetena hade startat.

Enduro-SM-prov på skoltomten

Ett av proven i SM-tävlingarna i enduro genomfördes på markområdet där Baggeboskolan ska byggas. Den nya skolbyggnaden var utmärkt med plastband på skoltomten och representanter för projektgruppen för Baggeboskolan fanns på plats vid tävlingsområdet under båda tävlingsdagarna. Ett 30-tal Tibrobor passade på att få lite mer kunskap om hur den nya skolan ska utformas.