Ekonomiskt stöd och rådgivning

Telefon
0504-180 00 (växel)

Telefontider
Mån-fre 08.30-09.30

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Personer som bor i Tibro kommun kan ansöka om ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd, om de saknar medel till sin försörjning och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Kommunen erbjuder även budget- och skuldrådgivning.

Meningen med försörjningsstödet är att det ska vara av tillfällig karaktär och stödja en återgång till självförsörjning.

Försörjningsstöd utgår inte generellt till lån eller andra skulder. Vid en skuldsituation bör i första hand långivaren eller företaget där skulden har uppstått kontaktas. Kontakt kan också tas med kommunens konsument- och budgetrådgivare för ekonomisk rådgivning och skuldsanering.  

Rätten till stöd gäller inte bara försörjningsstöd. Det kan också röra sig om andra stöd- och behandlingsinsatser eller olika former av social service. Annat stöd diskuteras alltid i samråd med dig.

Vart vänder jag mig?

Du är välkommen att ringa socialförvaltningens ekonomigrupp för rådgivning eller boka en tid för samtal. Telefontiden är måndag - fredag klockan 14:00 - 15:00. Du när dem genom att ringa kommunens växel på telefon 0504-180 00.

 • Sekretess

  Socialförvaltningen får inte lämna ut handlingar om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv har sagt att vi får göra det. Ibland kan socialförvaltningen dock vara tvungen att lämna ut handlingar om dig, till exempel om polisen begär det.

 • Säg vad du tycker om socialförvaltningen

  Socialförvaltningens målsättning är att hela tiden förbättra vår verksamhet. Du kan hjälpa oss genom att lämna synpunkter, både positiva och negativa.

 • Gravar på Alla Helgons dag

  Dödsfall och dödsboanmälan

  Huvudregeln är att en bouppteckning ska göras efter den avlidne. Saknas det medel och försäkringar för att täcka kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet kan en dödsboanmälan göras.

 • Ekonomisk rådgivning och skuldsanering

  Socialförvaltningen kan erbjuda ekonomisk rådgivning eller hjälp att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden.

 • Socialtjänstlagen, SoL

  Här kan du läsa hela Socialtjänstlagen