7-TJUGO

Telefon
0504-18000

E-post
kompetenscenter@tibro.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 17 543 50 Tibro

Allé till Prästgården i dimma

7-TJUGO är en väletablerad pedagogisk modell med ett tillhörande urval av olika metoder som vi arbetar med. Syftet med dessa gruppträffar är att arbeta med kommunikation, självbild, egna resurser och mål.

Under 13 träffar som är utspridda över 13 veckor arbetar vi med att reflektera om oss själva. Vad betyder då 7-TJUGO? Jo, det står för att man tar två varv, 720°, ett varv inom sig själv och sedan ett till varv utom sig för att reflektera över både sig själv och sig själv i relation till sin omvärld. 

Innehållet i gruppträffarna kan tillexempel vara:

 • Plattformen
  - Att skapa relationer i en trygg, positiv och tillåtande atmosfär
 • Kommunikation
  - Att lära om värdet av kommunikation och dess påverkan på oss själva och vår omgivning
 • Förhållningssätt
  - Att se edna och andras reaktioner, beteenden och tankesätt i olika situationer
 • Självbild
  - Att reflektera över självbildens påverkan
 • Resurser
  - Att belysa mina och andras resurser
 • Ansvar
  - Att reflektrera över begreppet förändring för att på sikt nå sina mål
 • Mål
  - Att identifiera vägen framåt och nästa steg i förändringsarbetet. 

 

Är du intresserad av att delta i dessa gruppträffar? 
Kontakta: Sophia Bjälemyr
E-post
Telefon/sms: 0721-459624