Så utformas den nya skolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Baggeboskolan utformas på ett sätt som sticker ut. Det blir en annorlunda skola med en form som för tankarna till en åkerholme.

Baggeboskolan blir en treparallellig skola med plats för 540 elever. Skolan, som får en total yta på 9 300 kvadratmeter i två plan, kommer att ha sex hemvister med plats för vardera 75-150 elever, varav en hemvist är sär- och träningsskola.

Varje hemvist kommer att bestå av tre så kallade basrum som fungerar som klassrum, grupp- och arbetsrum, toaletter och ett gemensamt torg, som kan utnyttjas för både undervisning och lek. Hemvisterna avtecknar sig tydligt i skolans fasad och hemvistentréerna får olika, egna kulörer som kopplas till den invändiga färgsättningen.

– Varje hemvist blir som en liten skola i skolan, klarlägger Anette Wallin från Liljewall Arkitekter, som är handläggande arkitekt i skolprojektet. 

Lekfull form

Baggeboskolan har en form som kommer att sticka ut på många sätt. Elevernas hemvister och idrottshallen ligger i en ring kring en ljusgård, som är gemensam för hela skolan. Inspirationen till formen kommer från en åkerholme på skoltomten.

Rymd och oregelbundenhet har varit två ledord i utformningen. Det innebär att det blir snedtak och en hel del diagonala väggar i skolan. De många fönstren borgar för att det blir bra ljus i lokalerna.
– Den valda formen gör att det blir bra akustik och väldigt sköna rum i skolan, framhåller Anette.

Idrottshall med bistro

Baggeboskolan får en fullstor idrottshall med en spelplan på 40 x 20 meter, en läktare med plats för 200 personer, 4 omklädningsrum som vart och ett rymmer 30 personer och en bistro.
– Idrottshallen och bistron ligger i direkt anslutning till huvudentrén och det stora kommunikationsstråket, navet, i skolan. Det blir en flexibel, uthyrningsbar yta som kan avskärmas från övriga skolan med hjälp av en ridåvägg, förklarar Anette.

Nära samarbete med berörda verksamheter

Liljewall arkitekter fick uppdraget att utforma Baggeboskolan den 21 juni 2017. De har valt att göra det i nära samarbete med berörda kommunala verksamheter och bygg- och anläggningspersonalen som är involverade i byggnationen. Under hösten 2017 genomfördes en serie workshops med personalen som ska bedriva verksamhet i de nya lokalerna samt en workshop, som riktade sig till projektörer, konstruktörer, installatörer och projektstyrgruppen.

- Vi har en arbetsmodell som bygger på att vi ska skapa en skola som är uppbyggd på ett sätt som stödjer det pedagogiska arbetet och som uppfyller alla de behov som kommunen har på de nya lokalerna, betonar Anette.

Se filmen om Baggeboskolan

Är du nyfiken på hur Tibros nya F-6-skola Baggeboskolan kommer att se ut? I den här filmen presenteras skolan och skolgården av arkitekt Anette Wallin och landskapsarkitekt Andreas Johansson från Liljewall Arkitekter. I filmen visas bilder och filmsekvenser i 3D, som ger en konkret bild av hur skolan utformas.