Tidningar och tidskrifter

Telefon
0504-18250

E-post
bibliotek@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29

Postadress
543 32 Tibro

Biblioteket har en mängd dagstidningar och tidskrifter och tillgång till en tidnings- och tidskriftsdatabas.

Tidskrifter kan du läsa på biblioteket eller låna med hem.

Tidningar och tidskrifter för barn

Tidningar och tidskrifter