Resor och kollektivtrafik

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro busstation

Här hittar du information om alla former av kollektivtrafik i Tibro, Hjo och Karlsborg. Tibro, Hjo och Karlsborgs kommuner har gemensam handläggning av frågor som gäller viss kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjuts med mera.

Här kan du läsa mer om:

 • hur olika typer av kollektivtrafik fungerar
 • vilka regler som gäller för färdtjänst och riksfärdtjänst
 • vilka regler som gäller för skolskjuts
 • vilka frågor som de tre kommunernas gemensamma kollektivtrafiknämnd ansvarar för och vilka politiker som sitter i nämnden.

Under respektive rubrik i vänstermenyn finns mer reseinformation och användbara länkar för dig som reser med den allmänna kollektivtrafiken.

Nyheter

 • Mikael Björk och Fredrik Dahlman intervjuas av Tina Froh

  Karlsborgsbanan snart ett minne blott

  31 augusti 2023 | Byggnation, boende och miljöskydd, Trafik och teknisk service

  1876 byggdes Karlsborgsbanan mellan Skövde och Karlsborg. 2023 grävs den gamla järnvägen upp.Under de senaste veckorna har slipers och räls tagits upp i och kring Tibro. Att förarbetet till uppgrävningen tagit tid intygar Mikael Björk, som är projektledare inom Trafikverket.”Rivningsprojektet inledde vi inom Trafikverket 2018. Därefter har omfattande miljöprovtagningar skett liksom kulturarvsanalyser. Projektet har varit tidskrävande, men det är viktigt att vi minns Karlsborgsbanan”, menar Mikael.

 • Regn

  Mer regnproblem att vänta fram till onsdag

  5 augusti 2023 | Trafik och teknisk service

  Under fredagen drabbades många fastigheter av översvämningar efter intensiva regn. Närmaste dagarna är det dags igen när stora regnmängder väntas. Prognosen visar mycket regn fram till onsdag.

 • Pappa som stöttar sin son som lär sig cykla

  Svara på frågor om aktiva transporter

  3 juli 2023 | Trafik och teknisk service, Folkhälsa

  Tibro kommun deltar under 2023 i ett forskningsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Högskolan i Skövde finansierat av Formas. Du som bor i Tibro och är tio år eller äldre bjuds därför in att delta i en enkätstudie. Syftet med projektet är att förenkla möjligheterna till aktiva transporter i Skaraborg.

 • Mikael Jonsson visar reningsverket

  Reningsverket redo att möta framtiden

  29 juni 2023 | Byggnation, boende och miljöskydd, Trafik och teknisk service

  Det är över två år sedan som projektet startade. Idag är projektet så gott som avslutat. "Reningsverket är om- och tillbyggt. Det är bara utvändiga insatser kvar, reningsverket fungerar tillfredsställande", säger VA-chefen Mikael Jonsson.

 • Droppande vattenkran

  Vattenläckan åtgärdad - men fortsätt spara på vattnet!

  5 juni 2023 | Trafik och teknisk service

  En av kommunens huvudvattenledningar drabbades av läckage natten till söndagen. Läckan åtgärdades under onsdagen. Eftersom det är så torrt ute uppmanas alla Tibrobor, liksom övriga invånare i Västra Götalandsregionen, att fortsätta hushålla med dricksvattnet.

 • Gunnar och Martin berättar om banvallen som kan bli gång- och cykelbana

  Banvallen kan bli gång- och cykelväg

  16 maj 2023 | Kommun och politik, Byggnation, boende och miljöskydd, Trafik och teknisk service, Ransbergs skola

  Snart kan banvallen mellan Fagersanna och Ransberg bli gång- och cykelväg. ”Förhandlingarna med Trafikverket är avslutade och efter många om och men har kommunen fått ett erbjudande om att köpa banvallen”, berättar samhällsbyggnadschefen Gunnar Carlsson.

 • Droppande vattenkran

  Planerat fjärrvärmestopp i centrala Tibro 10 maj

  9 maj 2023 | Trafik och teknisk service

  Onsdagen den 10 maj kl. 22.00 stängs fjärrvärmenätet i centrala Tibro och Skattegården tillfälligt ner. Det sker för att ett akut reparationsjobb behöver utföras. Under reparationen, som väntas ta någon timma att utföra, kommer berörda hushåll inte att ha tillgång till något varmvatten.

 • Papperskorg Å-leden

  Nya sopkärl läng Å-leden!

  5 maj 2023 | Trafik och teknisk service

  Som ett led i upprustningen av Å-leden har nya sopkärl/papperskorgar satts upp längs Å-leden.

 • Gatubelysning med LED-lampor i Tibro

  Ny gatubelysning sparar mycket energi i Tibro

  2 januari 2023 | Trafik och teknisk service

  Tibro kommun har under flera år gjort en planerad satsning på att modernisera sitt gatubelysningsnät. Sedan en tid tillbaka är det LED-lampor från Tibroföretaget Prisma Light som lyser upp de allra flesta gator och gång- och cykelvägar i Tibro, Fagersanna, Ransberg och Hönsa. Bytet av armaturer väntas ge en årlig besparing på 300 000-400 000 kronor.

 • Inspektion av väg 49-rondellen i Tibro av kulturchefen Johan Fransson, projekteringsingenjören Jacob Ingelsson och konstnären Birgitta Muhr

  Rondellkonst med dansande händer tar form

  27 december 2022 | Kultur, fritid och idrott, Trafik och teknisk service

  Hej Tibro är namnet på det konstverk som kommer att pryda rondellen mellan väg 49 och Fågelviksleden nästa sommar. Se filmen där konstnären Birgitta Muhr berättar om hur konstverket kommer att utformas och hur det kommer att gå till att installera det i rondellen.