Resor och kollektivtrafik

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Här hittar du information om kollektivtrafik i Tibro, Hjo och Karlsborg. Kommunerna har gemensam handläggning av frågor som gäller viss kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjuts med mera.

Här kan du läsa mer om:

Nyheter

 • Solcellsinstallation på Ransbergs skolas idrottshall.

  Nya solcellsanläggningar på Tibroskolor

  9 juli 2024 | Trafik och teknisk service, Ransbergs skola, Fågelvikskolan

  I månadsskiftet juni-juli har två nya solcellsanläggningar installerats i Tibro, en på Ransbergs skola och en på Fågelvikskolan. Totalt rör det sig om cirka 470 solpaneler med en effekt på totalt 245 kilowatt.

 • Asfaltering på Karlsbrovägen i Tibro

  Karlsbrovägen öppen för trafik igen

  28 juni 2024 | Trafik och teknisk service

  Från och med idag är Karlsbrovägen öppen för trafik igen. Delar av vägen har varit avstängd sedan den 13 maj på grund av att bron över Tibrobäcken har bytts ut.

 • Woman holding garden water hose wearing colorful wellies watering garden.

  Påminnelse: Vattna inte med slang eller spridare i din trädgård

  27 juni 2024 | Trafik och teknisk service

  Vattnar du i din trädgård? Tänk då på att det alltid är förbjudet att vattna med slang eller vattenspridare med kommunalt vatten i Tibro kommun. Endast bevattning med kanna är tillåtet. Detta gäller alla som är anslutna till Tibro kommuns vattenledningsnät, inklusive abonnenter i Fagersanna och Hönsa. .

 • Anna Brandt premiärladdar sin elbil i Tibros nya snabbladdstation.

  Premiär för första snabba laddstationerna i Tibro

  25 juni 2024 | Trafik och teknisk service, El och energi

  Tisdagen den 25 juni var det premiär för Tibros första snabba laddstationer för elbilar. Då togs två nyuppsatta laddstationer med en totaleffekt på 184 kW i bruk på parkeringen vid rondellen mellan Fredsgatan och Torggatan. Det är Tibro Energi som gjort den här satsningen tillsammans med Tibro kommun med stöd från Klimatklivet, som är ett investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.

 • Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Rolf Eriksson och samhällsbyggnadschefen Gunnar Carlsson.

  Arbetet med att se över kommunens ekonomi fortsätter

  25 juni 2024 | Kommun och politik, Trafik och teknisk service

  Tidigare i juni beslutade kommunfullmäktige om Tibro kommuns budget för de kommande tre åren. Nu börjar det viktiga arbetet i nämnder och förvaltningar med att anpassa verksamheterna till budgeten. Som ett led i det arbetet gav samhällsbyggnadsnämnden igår samhällsbyggnadschefen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar utreda möjliga besparingsåtgärder.

 • Mobilt dialoglabb med unga Tibrobor om ett framtida aktivitetsstråk vid gång- och cykelvägen mellan Hörnebo och Baggeboskolan.

  Unga Tibrobor fick tycka till om gång- och cykelstråk vid Baggebo

  8 maj 2024 | Kommun och politik, Byggnation, boende och miljöskydd, Trafik och teknisk service, Baggeboskolan

  I slutet av april fick en grupp förskolebarn på Ängens förskola och en grupp årskurs 4-elever på Baggeboskolan lämna förslag på hur ett aktivitetsstråk vid gång- och cykelvägen mellan Hörnebo och Baggeboskolan skulle kunna utformas. De unga Tibroborna hade många goda idéer om vad som behöver göras för att det aktuella området ska bli både finare och roligare att vistas i.

 • Spethultvägen avstängd på grund av översvämning

  12 mars 2024 | Trafik och teknisk service

  Spethultvägen, väg 3022, är avstängd mellan Fagersanna Marin till Bankebolet i båda riktningarna på grund av översvämning och skador i asfalten. Det finns i nuläget ingen prognos för när vägen kan vara farbar igen. Skolskjutsen för berörda skolbarn har lösts tillfälligt i samråd med vårdnadshavare.

 • Fler vattenläckor upptäckta och åtgärdade

  25 januari 2024 | Trafik och teknisk service

  Ytterligare läckor har den senaste veckan upptäckts i vattenledningsnätet i Tibro. En av dessa, på Fågelviksleden, har stängts in men är ännu inte lagad. Kommunens VA-tekniker misstänker att det kan finnas fler mindre läckor som hittills inte kunnat lokaliseras. Det är den långvariga kylan och de stora temperaturväxlingarna, som gjort att det skapats ett högre tryck än normalt på ledningarna.

 • Så fungerar snöröjningen vid ihållande snöfall och stora snömängder

  17 januari 2024 | Trafik och teknisk service

  Snöröjningen beror på en mängd olika saker. Hur kallt är det i backen? Hur mycket snö har kommit? Hur är kvaliteten på snön? Vad var det för väder innan snöfallet och hur ska vädret bli efter? Det innebär att det finns många faktorer som spelar in i vilka beslut som Tibro kommun tar vid snöröjningen.

 • Karlsborgsbanan snart ett minne blott

  31 augusti 2023 | Byggnation, boende och miljöskydd, Trafik och teknisk service

  1876 byggdes Karlsborgsbanan mellan Skövde och Karlsborg. 2023 grävs den gamla järnvägen upp.Under de senaste veckorna har slipers och räls tagits upp i och kring Tibro. Att förarbetet till uppgrävningen tagit tid intygar Mikael Björk, som är projektledare inom Trafikverket.”Rivningsprojektet inledde vi inom Trafikverket 2018. Därefter har omfattande miljöprovtagningar skett liksom kulturarvsanalyser. Projektet har varit tidskrävande, men det är viktigt att vi minns Karlsborgsbanan”, menar Mikael.