Ändra byggnadens exteriör

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Hus i Bråbacka

Om du vill göra ändringar som avsevärt påverkar utseendet på en byggnad, t.ex. byta eller ta upp ett fönster i fasaden krävs bygglov. Detsamma gäller om du vill sätta upp en skylt eller en ljusanordning eller väsentligt ändra befintliga sådana.

Om en byggnad finns i ett område med detaljplan krävs bygglov även för följande åtgärder:

  • Måla om i annan kulör
  • Byta fasadbeklädnad
  • Byta beklädnad på taket 

Handlingar att skicka in

Vilka handlingar du behöver skicka med beror på vilken åtgärd du ska göra.
Exempel på ritningar du kan behöva skicka med är:

  • Fasadritning
  • Illustration
  • Situationsplan/karta
  • Färg- och materialbeskrivning
  • Produktbeskrivning

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och i PDF-format. Ritningarna ska innehålla ritningsnummer, datum och fastighetsbeteckning, fotografera inte ritningarna. Se exempelritningar nedan.

Blankett eller e-tjänst 

Du väljer om du vill ansöka om bygglov genom använda någon av blanketterna "Ansökan om bygglov/marklov/rivningslov" eller "Ansökan om skylt/ljusanordning" eller också ansöker du digitalt via vår e-tjänst Söka bygglov och andra åtgärder. Fördelen med att använda vår e-tjänst är att du får tillgång till enkla steg- för steganvisningar och kan följa handläggningen av ditt ärende.

Använder du vår blankett så skickar du in din ansökan tillsammans med övriga handlingar/ritningar i ett exemplar till byggnadsnämnden.

E-post: byggnadsnamnd@tibro.se

Brev: Tibro kommun, Plan- och byggavdelningen, Centrumgatan 17, 543 80 Tibro