Ändra byggnadens exteriör

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Bråbacka

Om du vill göra ändringar som avsevärt påverkar utseendet på en byggnad, t.ex. byta eller ta upp ett fönster i fasaden krävs bygglov. Detsamma gäller om du vill sätta upp en skylt eller en ljusanordning eller väsentligt ändra befintliga sådana.

Om en byggnad finns i ett område med detaljplan krävs bygglov även för följande åtgärder:

  • Måla om i annan kulör
  • Byta fasadbeklädnad
  • Byta beklädnad på taket 

Handlingar att skicka in

Vilka handlingar du behöver skicka med beror på vilken åtgärd du ska göra.
Exempel på ritningar du kan behöva skicka med är:

  • Fasadritning
  • Illustration
  • Situationsplan/karta
  • Färg- och materialbeskrivning
  • Produktbeskrivning

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och i PDF-format. Ritningarna ska innehålla ritningsnummer, datum och fastighetsbeteckning, fotografera inte ritningarna. Se exempelritningar nedan.

Ansök digitalt via E-tjänst

Du ansöker om bygglov digitalt via vår e-tjänst "Söka bygglov och andra åtgärder". Fördelen med att använda vår e-tjänst är att du får tillgång till enkla steg- för steganvisningar och kan följa handläggningen av ditt ärende.