Patientsäkerhetsberättelse

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska Tibro kommun som vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år. I den beskrivs hur kommunen har arbetat med patientsäkerhet, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018

Patientsäkerhetsberättelse 2017

Patientsäkerhetsberättelse 2016