Stort föräldraengagemang på dialogkväll om Tibros nya grundskola

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

6 december 2016

Baggeboskolan

Uppslutningen var stor på föräldramötet som arrangerades om Tibros nya grundskola på Näringslivets Hus den 5 december 2016. Ett 40-tal engagerade föräldrar deltog i mötet, som blev en bra start för arbetet med den nya skolan.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att det ska byggas en ny F-6-skola i Tibro. Den nya skolan kommer att ha plats för 470 elever och ska utrustas med en fullstor idrottshall. Den ska stå klar hösten 2020 och beräknas kosta 205 miljoner kronor att bygga.

Lokal- och funktionsprogram tas fram i dialog
med personal, elever - och föräldrar

Som ett första steg i detta skolprojekt ska ett så kallat lokal- och funktionsprogram tas fram. Det görs för att utformningen av den nya skolan ska bli så ändamålsenlig som möjligt. En bärande tanke är att personalen och eleverna på Smulebergsskolan, Häggetorpsskolan och Ransbergs skola ska involveras i projektet, liksom intresserade föräldrar.

Positiv uppstart med information och workshop

Måndagens föräldramöte blev en positiv start på planeringen av den nya grundskolan. Efter en inledande presentation av barn- och utbildningschef Pähr Nyström berättade projektledaren Samuel Willner lite mer om själva projektet och vad den nya grundskolan, Skola 1, är tänkt att bli för skola.

Därefter fick föräldrarna jobba i grupp med ett antal frågeställningar kring ledord som lärandemiljö, trygghet, stolthet och lust till att lära. En referensgrupp av lärare gjorde samma övning på förmiddagen och resultatet från båda övningarna ska nu sammanställas och arbetas vidare med.

Många föräldrar anmälde intresse av att fortsätta delta i arbetet och en eller flera referensgrupper med föräldrar planeras bildas.