För dig som söker arbete

Telefon
0504-18000

E-post
kompetenscenter@tibro.se

Besöksadress
Järnvägsgatan 17 543 50 Tibro

På arbetsmarknadsenheten hjälper vi dig på vägen till ett nytt arbete. Tillsammans med dig ser vi över och kartlägger din situation, dina behov och dina möjligheter och utformar en personlig handlingsplan.

Du kan komma till oss om du behöver stöd i din process med till exempel att skriva CV eller hitta en praktikplats. Vi kan också hjälpa dig att få rätt stöd och insatser från arbetsförmedlingen eller andra myndigheter. Du kan själv aktivt söka dig till oss eller bli anvisad från arbetsförmedlingen eller annan myndighet.

Vill du boka tid för stöttning i antingen att skriva CV eller att hitta jobbannonser som passar dig? Boka oss för ett digitalt möte här

Praktik

Om vi kommer fram till att det är praktik du behöver för att komma närmare arbetsmarknaden arbetar vi tillsammans med arbetsförmedlingen för att försöka hitta en passande praktikplats. Sedan upprättar vi tillsammans med arbetsförmedlingen och praktikplatsen en praktiköverenskommelse som beskriver praktikens syfte, innehåll, omfattning och hur du är försäkrad under tiden.

Praktik kan ha ett eller flera olika syften, till exempel:

  • Möjlighet att prova ett yrke
  • Arbetsträning eller språkträning
  • Arbetsprövning
  • Ge dig erfarenhet till ditt CV
  • Öka ditt självförtroende
  • Ge dig kontakter och ett större socialt nätverk
  • Skaffa värdefulla referenser
  • Möjlighet att få ett arbete

Efter praktiken är det viktigt att du ber om ett intyg/betyg som du kan använda när du söker arbete i framtiden.

16-19 år och utan sysselsättning

Har du hoppat av gymnasiet? Kanske passade inte det program du valde dig? Är du inte behörig till gymnasieutbildning eller blev du kanske tvungen att avsluta din gymnasieutbildning på grund av någon annan orsak? Då ingår du i kommunernas aktivitetsansvar.

Arbetsmarknadsenheten stöttar dig i att hitta en sysselsättning under tiden tills du kan börja studera igen. Vi arbetar tillsammans med studie- och yrkesvägledare för att du ska hitta rätt väg till en framtida utbildning och yrke.