Ändrad användning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Man som  studerar konstruktionsritning framför villa.

Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver bygglov, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder.

Förändringen måste emellertid vara väsentlig, så som från garage till lager, från bostad till kontor, från fabrik till butik, från ladugård till verkstad.

Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning.