Frisbeegolf på Ånaplan

Telefon
0504-18400

Besöksadress
Brovägen 26

Öppettider
må-fre kl 10.00-16.00

Postadress
543 35 Tibro

Tibros frisbeegolfbana, eller discgolfbana, består av 18 hål. Banan har kommit till genom samarbete mellan föreningen Orbitibro och kommunen med hjälp av projektmedel från Leader Östra Skaraborg. Välkommen att prova!

OrbiTibros vision är att skapa en frisbeegolfbana för alla, etablera sporten i Tibro och arrangera tävlingar där människor från olika delar av världen möts och har kul tillsammans. 

Att spela på banan kostar ingenting och banan är öppen året runt. Allt du behöver är egentligen en frisbee. Eftersom banan ligger i en park sker allt spel med hänsyn till andra användare, miljön och närboende.

Här kan du med hjälp av 18 filmer tagna med drönare bekanta dig med banan och om rådet.

Vad är en frisbeegolfbana?

En discgolfbana består oftast av 18 hål, men har ibland 9 eller 27 hål. Banans svårigheter består av hålens längd, eventuella hinder i form av träd, buskar, vattendrag samt höjdskillnader. Vid blåst fungerar även vinden som en svårighet att bemästra. Vanliga underlag är gräs, ängs- eller skogsmark. I detta fall är det en park så allt spel sker med hänsyn till andra människor som vistas på området.

Hål - från utkastplats (tee) till korg

Ett hål består av ett utkast och en korg. Vägen däremellan, som oftast är 50 till 200 meter lång, utgör hålets spelplan. Den tänkta kastvägen på ett hål kallas fairway, medan området längre ifrån, som oftast har längre gräs, sly, och skog, kallas för ruff. Oftast har en bana ingen fast gräns utan de naturliga inslagen av till exempel skog och buskar fungerar som en naturlig inramning. Det är dock inte ovanligt att det finns fasta gränser i form av gång- eller cykelvägar och vattendrag. Om discen landar utanför en fast gräns kallas detta OB, vilket betyder Out of Bounds.

Likt traditionell golf har varje hål ett par som anger det antal kast en van kastare bör göra för att klara hålet. Vid varje utkastplats finns en skylt (teesign) som beskriver respektive håls regler, längd, par samt lite roliga saker du kanske inte viste om Tibro.

Regler i korthet

Alla spelare kastar ut från hålets markerade utkast. Sedan fortsätter spelet med att den spelare vars disc ligger längst ifrån korgen kastar sin disc från den plats discen landade. Hålet är avslutat när alla spelare har fått sin disc att stanna i korgen eller de tillhörande kedjorna. Den spelare som hade lägst antal kast på föregående hål inleder med utkast på nästa hål. Alla noterar sitt antal kast i scorekortet. Den med minst antal kast vinner!

Vilken utrustning behöver man? 

Egentligen behöver man bar en disc men du kommer snart märka att de mer rutinerade spelarna bär med sig ett antal saker runt banan. Vid tävling är det till exempel vanligt att man använder sig av en minidisc, det vill säga en markör som används för att markera var discen landat. Övrig utrustning är tillbehör som till exempel paraply, handduk, vattenflaska och självklart någon form av väska att bära utrustningen i. Det viktigaste är kanske att klä sig efter väderlek för att utevistelsen ska bli trevlig.

Precis som med golfklubbor finns det olika sorters diskar med olika egenskaper och användningsområden. Man brukar dela in dessa i fyra olika typer:

  1. Putt & Approach, 0-75 m
  2. Midrange, 50-100 m (finns på Inredia)
  3. Fairway Drivers, 75-125 m
  4. Distance Drivers, +100 m

Olika discar i de olika kategorierna har olika egenskaper (vikt, form, material) som påverkar dess kast- och flygegenskaper. Det finns för den lite mer inbitne kastaren ett stort utbud av olika fabrikat, typer och märken.

Låna disc gratis på Inredia

Discar finns att låna gratis på Inredia. Bortkastad disc debiteras med 100 kr.

Banans totala längd: 1619m
Par: 59 kast

Här kan du ladda ner och skriva ut scorekort med information i pdf format

Här kan du ladda ner och skriva ut bara scorekort

orbitibro.se  hittar du massor av information om frisbegolf, Ånaplans frisbeegolfbana, aktuella banrekord, tävlingar och föreningens verksamhet. Läs mer om leaderprojektet här.