Tillsyn

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Byggnadsnämnden har ansvar för att utöva tillsyn över att bygg-, mark- och rivningsåtgärder följer lagen. Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas.

 • Bristande underhåll

  Byggnader ska enligt lag hållas i vårdat skick och underhållas och detsamma gäller tomter, allmänna platser och andra byggnadsverk än byggnader. Här beskrivs dessa bestämmelser.

 • Hissar/motordrivna anordningar

  En fastighetsägare är skyldig att se till att hissar eller andra motordrivna anordningar besiktigas. Brister kan anmälas.

 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

  Fastighetsägare har ansvar för att obligatoriska ventilationskontroller. Brister kan anmälas.

 • Enkelt avhjälpta hinder

  Ett hinder som påverkar tillgängligheten i offentliga lokaler och på allmänna platser ska alltid avhjälpas om det är enkelt att åtgärda.

 • Olovligt byggande

  Plan- och byggavdelningen ansvarar för att kontrollera byggen som skett utan bygglov.