Tibros nya F-6-skola placeras vid Baggebolet

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

24 april 2017

Tibros nya F-6-skola kommer att placeras vid Baggebolet vid Hörnebovägen. Det beslutade kommunfullmäktige den 24 april.

Beslutet om var den nya F-6-skolan ska placeras fattades i bred enighet. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna förordade den föreslagna placeringen vid Baggebolet.

"Bra tillgänglighet och gott om plats"

Ann-Marie Wahlström (S) klargjorde att nästan alla socialdemokrater ställt sig bakom kommunstyrelsens förslag. Hon pekade bland annat på möjligheterna att skapa bra undervisningslokaler på den aktuella tomten.
- Tillgängligheten till den nya skolan kommer att bli bra och det kommer att vara gott om plats där, framhöll hon.

"Fantastisk satsning som kostar mer än 205 miljoner att realisera"

Alda Danial (L) fastslog att Liberalerna står bakom kommunstyrelsens förslag, men klargjorde att skolprojektet som helhet kommer att kosta mer än de 205 miljoner kronor som hittills avsatts till det.
- Det här är en fantastisk satsning, men vi måste vara medvetna om att driftkostnaderna kommer att öka och att det kommer att krävas ytterligare investeringsmedel till gång- och cykelvägar, betonade hon bland annat. 

"Skolplacering som gynnar Tibros utveckling"

Även Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet lyfte fram Baggebolet som det bästa placeringsalternativet och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
- Den placeringen ger störst utvecklingsmöjligheter för Tibro och här är det viktigt att vi tar vara på möjligheterna att skapa nya bostadsområden i anslutning till skolan, framhöll Peo Andersson (M).

"Viktigt med en tillgänglig skola för alla"

Anna-Karin Johansson (C) betonade att beslutet om den nya skolan och var den ska placeras är viktigt för Tibros framtid. Hon satte särskilt fokus på tillgängligheten.
- Äntligen har vi kommit så här långt och nu har vi fått med rådet för funktionshinderfrågor i processen, vilket är viktigt för att skolan ska bli tillgänglig för alla, påpekade hon.

"Argumenten om en ny idrottshall har fått för stort utrymme"

- Vi ser bara fördelar med Baggebolet. Här kan vi skapa den bästa F-6-skolan för barnen och utveckla den på det sätt som vi vill ha den. Det är nära till befintliga cykelstråk och vi kan föra ihop Hörnebo med Tibro. Argumenten för att skolan ska placeras vid Fågelvik för att idrottsrörelsen vill ha en ny sporthall där har fått för stort utrymme, menade Martin Toresson (V).

"Förstår besvikelsen från idrottsrörelsen - men ser inte avståndet som ett hinder"

Även Maria Maric (KD) valde att kommentera den lokala idrottens önskemål om en ny idrottshall på Fågelviksområdet:
- Jag förstår besvikelsen bland idrottsföreningarna eftersom de sett fram emot att förverkliga idén om Arena Fågelvik på det sättet, men vi bygger en skola och måste sätta störst fokus på  elevernas och lärarnas arbetsmiljö. Den nya hallen kommer att ligga ungefär 800 meter från de andra träningshallarna så det borde ändå gå att samutnyttja anläggningarna vid läger och turneringar och liknande, framhöll hon.

"Vill förverkliga Arena Fågelvik"

Åse Nicklasson (SD) var ensam om att förorda en placering av skolan i Fågelviksskogen inför beslutet.
- Vi förordar den placeringen för att idén om Arena Fågelvik ska kunna förverkligas och föreslår att den nya idrottshallen dockas ihop med B-hallen. Vi föreslår också att den nya skolan får en inhägnad skolgård så att den blir tydligt skild från Fågelviksgymnasiet, klargjorde Åse.

Hon lyfte även fram trafikmiljön vid Baggebolet som problematisk.
- Det går tung lastbilstrafik vid området och de trafikfaror som det medför är svåra att bygga bort, menade hon.

Nu påbörjas arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Baggebolet. Detaljplaneprocessen planeras vara klar i slutet av 2017.