Ljusgårdsväggar, VVS- och ventilationsinstallationer och fortsatt fasadmurning

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

4 juli 2019

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Baggeboskolan

Murningen av Baggeboskolans tegelfasad pågick fram till semesterupphållet 2019 och återupptogs sedan i augusti. Under sommaren startade även monteringen av VVS- och ventilationsutrustning och arbetet med att bygga väggar runt skolans ljusgård. Monteringen av innerväggar fortskred som planerat.

Baggeboskolan kommer att få en fasad av ljust tegel. Fasadteglet muras inte direkt mot ytterväggarna utan bakom tegelstenarna finns en luftspalt för att förhindra problem med fukt och innanför luftspalten är det isolering. Tegelväggen hålls fast mot huset med hjälp av så kallade kramlor. Det är  tunna förankringar av järn, vars ena ände fästs i ytterväggen medan den andra muras in i tegelmuren. Ovanför fönster och dörrar monteras prefabricerade tegelbalkar som är tillverkade av armeringsstål som gjuts ihop med tegelstenarna. Tegelstenarna fogas samman med murbruk. Arbetet med fasaden väntas bli färdigt i höst. 

Innerväggar och installationer

Parallellt med fasadmurningen pågår monteringen av innerväggar och installationer. Fyrkantens ventilation har börjat montera in fläktaggregat och en del av fläktsystemet i idrottshallen. Radiator VVS håller på att installera rör och avlopp medan Assemblin El har gjort en del förberedande installationer inför höstens arbete.