Anhörig till person med psykisk ohälsa

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

När någon drabbas av psykisk ohälsa drabbas alla i personens närhet.

 Ett fungerande nätverk ökar den närståendes möjlighet till återhämtning. För att nätverket ska fungera krävs att du som anhörig förutom att ha ett känslomässigt engagemang själv mår bra, orkar och har tillräckligt kunskap för att stödja.

Om du som anhörig får berätta din historia och bearbeta vad som hänt. Får ökad kunskap, vägledning, konkreta råd och stöd samt tillåtelse att leva ditt eget liv, kan du må bättre, vilket även gynnar din närstående.

Känner du att anhörigstöd skulle kunna hjälpa dig, ta kontakt med kommunens anhörigstödjare: 

Annelie Johansson, telefon 0504-185 97
Cecilia Mellgren, telefon 0504-185 98

Telefontid måndag - fredag, klockan 7.30 - 16.00.