Upphandlingar och inköp

Telefon
0504-184 00

E-post
tillvaxt@tibro.se

Besöksadress
Inredia, Brovägen 26

Öppettider
Mån-fre 08.00-16.00

Postadress
Brovägen 26, 543 35 Tibro

Kontakter

Här finns information om upphandlingar till dig som är intresserad av att bli leverantör till Tibro kommun. Vi har ingen egen upphandlings- och inköpsfunktion utan samarbetar med Skövde kommun när det gäller upphandling av varor och tjänster.

Den kommunala upphandlingen regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU). Tibro kommun köper varor och tjänster för cirka 170 miljoner kronor per år.

Samverkan med Skövde kommun

Tibro kommun har ingen egen upphandlingsfunktion utan samarbetar med Skövde kommun när det gäller upphandling av varor och tjänster. Syftet med samordnad upphandling är att uttnyttja sammanlagda inköpsvolymer och därigenom få förmånliga priser och villkor. Samordnad upphandling kan ske med andra kommuner men även med stat eller region.

Eftersom Tibro kommun köper upphandlingstjänster av Skövde kommun, finns informationen om våra aktuella upphandlingar på Skövde kommuns hemsida. Du hittar länken till höger under rubriken Länkar till andra webbplatser.

Information om aktuella ramavtal

Vill du ha information om Tibro kommuns aktuella ramavtal är du välkommen att kontakta Maria Peltola inköpssamordnare och arbetar i kommunhuset. Kontaktuppgifter hittar du under kontakter.