Begravningsombud

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Länsstyrelsen utser ombud som ska se till att personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina rättigheter tillgodosedda i samband med en begravning. Länsstyrelsen har utsett begravningsombud i samtliga kommuner i Västra Götaland.

Ett begravningsombud ska:

 • skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och hur den utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.  
 • informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet. 
 • hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter.  
 • se till att underlaget för begravningsavgiften är rättvisande. 

Begravningsombud för Tibro kommun är:

 • Jan Gustafsson
  Doppingvägen 14
  543 94 Tibro  
  Telefon: 070-822 05 84          

Svenska kyrkans begravningsansvar

Svenska kyrkan ansvarar för begravningsverksamheten i Sverige. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift oavsett tro och medlemsskap i Svenska kyrkan eller annat trossamfund. Begravningsavgiften administreras av Skatteverket. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, diverse transporter samt lokal för begravningsceremonin.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av begravningsverksamheten

De som inte tillhör Svenska kyrkan har inte rösträtt till kyrkliga val och är inte valbara till förtroendeuppdrag inom kyrkan. De har därför inte samma möjlighet att direkt påverka eller delta i beslut om t ex begravningsavgiften eller om planering eller utbyggnader av särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Med hänsyn till detta har åtgärder vidtagits för att öka inflytandet och möjligheterna till påverkan för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen har tillsyn över begravningsverksamheten och förordnar särskilda ombud i varje kommun i samråd med kommunerna.