Strandskydd

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Tidan vid Ånaplan

Vid alla kuster, sjöar och vattendrag gäller strandskydd. Inom strandskyddat område är det normalt inte tillåtet att bygga hus eller utföra andra anläggningar eller sätta upp staket och liknande som hindrar allmänheten från att vistas i området.

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller på samma sätt i hela landet. Bestämmelserna gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattnet. Skyddet gäller även undervattensmiljön.

Länsstyrelsen kan under vissa förutsättningar utvidga eller upphäva strandskyddet. En utvidgning kan göras upp till 300 meter om det behövs för att tillgodose strandskyddets syften. Strandskyddet kan i vissa fall upphävas för ett område som uppenbart saknar betydelse för bad, strand- och friluftsliv eller bevarandet av den biologiska mångfalden.

I Tibro kommun gäller det generella strandskyddet på 100 meter vid alla vatten utom vid Örlen, där det är utvidgat till 200 meter.

Inom strandskyddat område är det inte tillåtet att:

  • Bygga nytt eller ändra befintliga byggnader, så att de kan användas till något annat ändamål.
  • Gräva eller förbereda för byggnationer.
  • Utföra anläggningar som hindrar eller försvårar för allmänheten att vistas i ett område. Åtgärden får heller inte försämra livsvillkoren för djur och växter.

Dispens från strandskyddet

Du kan söka dispens från strandskyddsbestämmelser hos Byggnadsnämnden. Det måste finnas särskilda skäl för att få dispens från strandskyddet. 

Ansök digitalt via E-tjänst

Du ansöker om strandskyddsdispens digitalt via vår e-tjänst "Söka bygglov och andra åtgärder". Fördelen med att använda vår e-tjänst är att du får tillgång till enkla steg- för steganvisningar och kan följa handläggningen av ditt ärende.