Anhörig till person med missbruk eller beroende

Telefon
0504-180 00 (Växeln)

E-post
socialnamnden@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Kontakter

SONY DSC

Kring varje person med ett missbruk eller beroende finns flera anhöriga. Du är inte ensam. Ett missbruk eller beroende påverkar hela familjen och dess omgivning.

Vem är anhörig?

Du är anhörig till någon som du känner att du står nära. Det behöver inte vara någon släkting. Likaväl som det kan vara ett syskon eller en förälder, kan det vara en vän, granne eller kollega.

Du som anhörig kan behöva stöd för din egen del. Du är en viktig resurs som vi måste värna om. Den hjälp och det stöd du som anhörig behöver ser olika ut och förändras över tid, därför måste stödet utformas individuellt och utifrån dina behov.

Det kan handla om att träffa andra människor i liknande situation eller enskilda samtal där du kan uttrycka dina egna behov och blir lyssnad till. Du kan också behöva kunskap och färdigheter som ger möjlighet till att behärska din livssituation på bästa sätt.

Vi kan även erbjuda CRAFT-utbildning för anhöriga till närstående som har beroendeproblematik med alkohol, droger eller spel. CRAFT är en förkortning av Community Reinforcement Approach and Family Training. Forskning har visat att många blir hjälpta av CRAFT-metoden. Klicka här för att läsa mer om CRAFT-utbildningen som startar den 17 januari 2022.

Känner du att anhörigstöd skulle kunna hjälpa dig, ta kontakt med kommunens anhörigstödjare:

Annelie Johansson, telefon 0504-185 97
Cecilia Mellgren, telefon 0504-185 98

Telefontid måndag - fredag, klockan 7.30 - 16.00.