Flexibel idrottshall för många idrotter vid Baggeboskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

16 december 2019

Barnomsorg och utbildning, Byggnation, boende och miljöskydd, Baggeboskolan

I december 2019 presenterades Baggebohallen, den fullstora idrottshallen som byggts parallellt med byggandet av Baggeboskolan. Vid årsskiftet 2019-2020 var hallen i det närmaste färdig. Det som återstod att göra var att bygga klart läktaren, lägga sporthallsgolvet och montera hallinredningen.

Arbetet med idrottshallen har pågått parallellt med byggnationen av Baggeboskolan. Arbetet med bottenplattan genomfördes under oktober-december 2018. De bärande konstruktionerna monterades i januari-februari i år och de svarta väggpanelerna och taket, som består av prefabricerade takelement, sattes upp under perioden februari-april. Idrottshallen har fungerat som materialupplag under byggtiden.

Skärmvägg och fläktsystem sommaren 2019

Under sommaren monterades skärmväggen som idrottshallens ridåvägg ska fästas i och i juli-augusti installerades fläktaggregaten och en del av  fläktsystemet i hallen. 

Träribbor, taknära arbeten och läktarstomme hösten 2019

Monteringen av träribborna på idrottshallens fasad startade sista veckan i september. Det är ett precisionsarbete där varje ribba har sin speciella plats eftersom fasaden kommer att vara tvådelad i olika nivåer med en tydlig gräns mellan den övre och den nedre delen. Arbetet med träribborna väntas bli klart i januari 2020.

Under hösten har de flesta invändiga arbetena vid taket i idrottshallen blivit klara, till exempel uppsättning av ventilationsrör och armaturer. I mitten av oktober började stommen till läktaren byggas samtidigt som den invändiga spaltpanelen började sättas upp.

Det som återstår att göra invändigt i idrottshallen är att bygga klart läktaren, lägga sporthallsgolvet och montera hallinredningen.

Fortsatta fasadarbeten

Baggeboskolans tegelfasad är i princip färdig. Det enda som återstår är att några enstaka tegelstenar ska muras in där infästningarna för byggställningarna varit. Monteringen av träribbor på väggarna vid skolans  entréer fortskrider planenligt. 

Inomhusmiljöerna tar form

Inomhus arbetas det med skåpssnickerier som bänk- och väggskåp, målning, mattläggning, plattsättning, undertaksmontering, montering av dörr- och glaspartikarmar och montering av ytskikt runt toaletterna. Elentreprenören gör de sista installationerna inuti väggar och på de färdiga väggarna och monterar armaturer i undertaksplattorna. Större delen av rörsystemet för värme, vatten och sanitet är på plats, liksom rören i ventilationssystemet. Installationen av WC-stolar och handfat har startat.

Lekutrustning och träd

Markavdelningen arbetar fortfarande med monteringen av lekutrustning och  finplantering.

– Den senaste veckan har en hel del växter och träd planterats, berättar NCC:s platschef Kenneth Johansson.