Ansvarsförsäkring

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Tibro kommun har en ansvarsförsäkring som används då kommunen blir skadeståndsskyldig enligt de allmänna skadeståndsreglerna. Det gäller till exempel skador som orsakas av att en arbetstagare gjort fel eller varit försumlig samt skador som uppstår på grund av felaktig myndighetsutövning, felaktiga råd eller upplysningar.

Skador som orsakas av kommunen

Ansvarsförsäkringen ersätter kommunens skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

Skador som orsakas av elever, omsorgstagare och föreningar

Tibro kommun har även utökat försäkringen så att den omfattar skador som andra än kommunens anställda orsakar. Det gäller bland annat elever och omsorgstagare på praktik och föreningar som sköter kommunala anläggningar enligt avtal.  

Hyrda lokaler 

Kommunens ansvarsförsäkring omfattar även ett visst skydd för skada på förhyrd lokal eller bostad. Försäkringen täcker bland annat skador som andrahandshyresgäster som saknar försäkring orsakat.